اعداد در زبان ترکی

اعداد در زبان ترکی استانبولی

اگر قصد تحصیل در مدارس یا دانشگاه های ترکیه و یا مهاجرت به این کشور را دارید یادگیری زبان ترکی یکی از اولین گام های آمادگی شما برای سفر به این کشور است. یکی از مهمترین مواردی که در آموزش زبان ترکی جز مباحث پایه ای می باشد  شمردن و اعداد در زبان ترکی استانبولی است. در این مطلب قصد داریم اعداد اصلی و ترتیبی در زبان ترکی استانبولی و نحوه تلفظ آنها را به صورت ساده آموزش دهیم. 

اعداد در زبان ترکی

اعداد در زبان ترکی استانبولی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند : اعداد اصلی و اعداد ترتیبی. نکته مهم در یادگیری اعداد در زبان ترکی استانبولی این است که آنها از یک قاعده خاص پیروی می کنند. به عبارت دیگر شما با یادگیری اعداد 0 تا 9 و مضارب 10 به راحتی می توانید تا بی نهایت بشمارید. برای درک بهتر این موضوع در ادامه با ما همراه باشید.

اعداد 0 تا 9 در زبان ترکی

برای یادگیری تلفط اعداد 0 تا 9 فایل صوتی زیر را گوش کنید و اعداد را در جدول همراه شکل نوشتاری آنها دنبال کنید.

sıfır0
bir1
iki2
üç3
dört4
beş5
altı6
yedi7
sekiz8
dokuz9

تمرین

در تصویر زیر شروع به شمردن تعداد تخم مرغ ها به تفکیک رنگ نمایید و تعداد نهایی هر رنگ را پیدا کنید.

اعداد در زبان ترکی

مضارب 10 در زبان ترکی

برای یادگیری مضارب 10 در زبان ترکی (10-20-30-40-50-60-70-80-90) فایل صوتی زیر را گوش کنید و شکل نوشتاری و تلفظ اعداد را در جدول دنبال کنید.

on10
yirmi20
otuz30
kırk40
elli50
altmış60
yetmiş70
seksen80
doksan90

برای یادگیری مضارب بزرگتر 10 و شمارش تا میلیارد در زبان ترکی فایل صوتی زیر را گوش کنید و اعداد و تلفظ آنهارا در جد.ل دنبال کنید.

yüz100
bin1000
bir milyon1,000,000
bir milyar1,000,000,000
bir trilyon1,000,000,000,000

قاعده شمارش اعداد در زبان ترکی

همانظور که در ابتدا اشاره شد شما فقط کافی است اعداد 0 تا 9 و مضارب 10 را حفظ کنید. شمارش بقیه اعداد اصلی در زبان ترکی استانبولی قاعده کلی ساده ای دارد. این قاعده به این شکل است که اعداد را کنار یکدیگر قرار می دهید. برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

عددهای 10 و 1 کنار هم قرار گرفته اندon bir11
عددهای 10 و 7 کنار هم قرار گرفته اندon yedi17
عددهای 20 و 2 کنار هم قرار گرفته اندyirmi iki22
عددهای 100 و 1 کنار هم قرار گرفته اندyüz bir101
عددهای 2 و 100 و 40 و 9 کنار هم قرار گرفته اندiki yüz kırk dokuz249
عددهای 12 و 1000 و 100 و 20 و 5 کنار هم قرار گرفته اندon iki bin yüz yirmi beş12125
عددهای 50 و 4 و 1000 و 7 و 100 و 50 کنار هم قرار گرفته اندelli dört bin yedi yüz elli54750
عددهای 1000000 و 8 و 100 و 4 کنار هم قرار گرفته اندbir milyon sekiz yüz dört1000804

اعداد ترتیبی در زبان ترکی

برای ساختن اعداد ترتیبی از 4 پسوند  inci, – ıncı , -uncu , -üncü استفاده می کنیم. انتخاب هریک از این پسوند ها با توجه  به قانون هماهنگی حروف صدادار انجام می شود. این قاعده و قانون در جدول زیر قابل مشاهده است. نکته قابل توجه این است که  اگر عددی با حرف صدادار در الفبای زبان ترکی تمام شود، مثل عدد iki ، حرف صدادار پسوند حذف می شود.

پسوندآخرین حرف صدادار
ıncıa , ı
incie , i
uncuo , u
üncüö , ü

به نمونه های جدول زیر توجه کنید:

اعداد ترتیبیمعادل ترکی استانبولی
اولBirinci
دومIkinci
سومUcuncu
چهارمDorduncu
پنجمBesinci
ششمAltinsi
هفتمYedinci
هشتمSekizinci
نهمDokuzuncu
دهمOnuncu
بیستمYirminci
سی امOtuzuncu
صدمYuzuncu
هزارمbininci

در ویدئو زیر می توانید تلفظ درست اعداد ترتیبی را به صورت تصویری یاد بگیرید:

قاعده نرم شدن صامت : کلماتی که به صامت‌های  p- ç- t- k ختم می‌شوند، اگر پسوندی بگیرند که با حروف صدا دار یا مصوت آغاز می‌شود، صامت پایانی آنها نرم شده و به ترتیب به b- c- d- ğ تبدیل می‌شوند. برای مثال در اعداد ترتیبی می بینیم که در عدد چهار(dört)، حرف «t» طبق قاعده “نرم شدن صامت” به «d» تبدیل شده است: dördüncü

نمایش اعداد ترتیبی به این شکل است بعد از رقم نقطه گذاشته می‌شود. همچنین در بعضی موارد بعد از عدد علامت ‘ گذاشته شده و پسوند نوشته می‌شود. به مثال های زیر توجه کنید:

1’inci = 1. = birinci

3’üncü = 3. = üçüncü

اعداد اعشاری در زبان ترکی

تلفظ و نوشتار اعداد اعشاری در این زبان بسیار ساده است. کافی از زمانی که به علامت نقطه یا اعشار می رسیم از کلمه “virgül” استفاده کنیم. به مثال های جدول زیر توجه کنید:

sıfır virgül beş0.5
bir virgül yedi yüz beş1.705
kırk sekiz virgül sıfır on iki48.012
üç yüz beş virgül sıfır sıfır sekiz305.008

اعداد کسری در زبان ترکی

در زبان ترکی استانبولی برای بیان اعداد کسری از عبارت « تقسیم بر » استفاده می شود که معادل آن “bölü” است. بنابراین یادگیری و خواندن اعداد کسری در این زبان بسیار ساده است. به مثال‌های جدول زیر توجه کنید:

dört bölü beş4/5
iki bölü yedi2/7
on üç bölü doksan yedi13/97

اعداد منفی در زبان ترکی

برای منفی کردن اعداد از کلمه “منفی” که معادل آن در ترکی “eksi” است استفاده می کنیم. به مثال های جدول زیر توجه کنید:

eksi bir1-
eksi seksen yedi87-
eksi iki yüz elli250-
eksi bin iki yüz altmış dört1264-

آموزش تصویری اعداد به زبان ترکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.